Prolifesoft
Menu
Your Cart
Kaymak Ürünleri & Lokum Ürünleri Pişmaniye Ürünleri Şekerleme Ürünleri! Yöresel Ürünler Afyon Kasap Sucuğu
Kaymak Ürünleri & Lokum Ürünleri Lokum Ürünleri Pişmaniye Ürünleri Şekerleme Ürünleri Yöresel Ürünler
Afyon Kasap Sucuğu & Kaymak Ürünleri Lokum Ürünleri Pişmaniye Ürünleri Şeker Ürünleri Şekerleme Ürünleri
YÖRESEL ÜRÜNLER & Afyon Kasap Sucuğu Kaymak Ürünleri Lokum Ürünleri Pişmaniye Ürünleri Şekerleme Ürünleri

Veri Politikası

Veri Politikası


Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini korumak için büyük önem vermektedir. Bu nedenle, Altınyayla Lokum veri politikası, müşterilerin kişisel verilerinin toplanması, kullanımı, saklanması ve paylaşılması konusundaki ilkelerimizi açıklamaktadır.


Kişisel verilerin toplanması


Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini, aşağıdaki amaçlarla toplayabilir:


Müşterilerimizin siparişlerini işlemek ve teslim etmek

Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek

Müşterilerimizin geri bildirimlerini almak ve değerlendirmek

Müşterilerimizin ilgi alanlarına uygun reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek

Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini, aşağıdaki yollarla toplayabilir:


Müşterilerimizin web sitesini ziyaret etmesi veya mobil uygulamasını kullanması

Müşterilerimizin Altınyayla Lokum ile iletişime geçmesi

Müşterilerimizin Altınyayla Lokum'dan ürün veya hizmet satın alması

Kişisel verilerin kullanımı


Altınyayla Lokum, topladığı kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir. Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini aşağıdaki şekillerde kullanabilir:


Müşterilerimizin siparişlerini işlemek ve teslim etmek

Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek

Müşterilerimizin geri bildirimlerini almak ve değerlendirmek

Müşterilerimizin ilgi alanlarına uygun reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek

Kişisel verilerin saklanması


Altınyayla Lokum, topladığı kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan süre boyunca saklar. Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini aşağıdaki süreler boyunca saklayabilir:


Müşterilerimizin siparişlerini işlemek ve teslim etmek için 5 yıl

Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için 3 yıl

Müşterilerimizin geri bildirimlerini almak ve değerlendirmek için 2 yıl

Müşterilerimizin ilgi alanlarına uygun reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için 1 yıl

Kişisel verilerin paylaşılması


Altınyayla Lokum, topladığı kişisel verileri, aşağıdaki kişilerle paylaşabilir:


Altınyayla Lokum'un iş ortakları

Altınyayla Lokum'un hizmet aldığı üçüncü kişiler

Altınyayla Lokum'un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan kişiler

Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini, aşağıdaki koşullarda paylaşabilir:


Müşterilerimizin açık rızası olması durumunda

Müşterilerimizin kişisel verilerinin paylaşılmasının kanunen zorunlu olması durumunda

Kişisel verilerin korunması


Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerini korumak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Altınyayla Lokum, müşterilerinin kişisel verilerinin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kullanılmasını, değiştirilmesini veya silinmesini önlemek için aşağıdaki güvenlik önlemlerini almaktadır:


Verilerin şifrelenmesi

Erişim kontrollerinin uygulanması

Kişisel verilerin düzenli olarak kontrol edilmesi

Kişisel veri sahibinin hakları


Kişisel veri sahibi, Altınyayla Lokum'a başvurarak aşağıdaki haklarını talep edebilir:


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verilerinin işlenmişse, bu işleme hakkında bilgi alma

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Kişisel verilerinin yurtiçi veya yurtdışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldığı hallerde, aktarılan üçüncü kişileri öğrenme

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme

Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırma isteme

Kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına itiraz etme

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibinin bu haklarını kullanmak için Altınyayla Lokum'a yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Altınyayla Lokum, kişisel veri sahibinin başvurusunu en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.


Değişiklikler


Altınyayla Lokum veri politikası, ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir. Değişiklik yapılan veri politikası, Altınyayla Lokum'un web sitesinde yayınlanacaktır.

Sitemizde sizlere özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.
WhatsApp
905071903033